Krav når du søker forbrukslån

Krav når du søker forbrukslån

Når du søker forbrukslån er det noen krav du skal oppfylle. Hvilke krav den enkelte baken har varierer, men det er i hovedregel noen baken selv har, mens noen er fastsatt ved lov. Spesielt det sistnevnte er ikke noe du kan forhandle om, mens kravene til banken stort sett er absolutte også.
Selvfølgelig, så er det eksempelvis et krev til at du skal ha fast arbeid, men hvis du har inntekt på annen måte, som kna forsvare hvorfor baken skal gi deg lån, er dikke dette et problem. Krav til søker kan endre seg løpende, og derfor kan informasjon du leser her være utdatert. Sjekk derfor gjeldende regler og krav hos banken du søker billig forbrukslån fra.

Alder på søker

I henhold til norsk lov kan ikke noen gi ut kreditt til personer under myndighetsalder. Myndighetsalder er 18 år i Norge, men praksis er faktisk høyere. Det er ingen banker som gir personer under 20 år forbrukslån. Hvorfor praksis er slik, har en sammenheng med at yngre mennesker er dårlige betalere.
Med en gang vi gå opp i en annen aldersgruppe, er sannsynligheten for et søkeren er en dårlig betaler minimert betydelig. Det har nok en sammenheng med at personer under 20 år gjerne er studenter, ikke er i jobb, og har en mindre ansvarsfølelse enn andre personer. Det kan sikkert være unntak, hvis den det gjelder har et boliglån eller mange penger i banken, men som regel blir disse avvist allerede ved søknadstidspunktet.

Les mer om forbrukslån på https://loans.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *